Error creating feed file, please check write permissions.
 
 
Strona główna arrow Nowości w serwisie
18 czerwca 2018
Strona główna
Aktualności
Harmonogramy
Dyżury
Programy studiów
Sesja poprawkowa
Rekrutacja
Prace dyplomowe
Szukaj
Kontakt
Nowości w serwisie
- - - - - - -
Logowanie
Erasmus
Ad Americam No. 5/2004
Publikacje
:: Administrator   
29-09-2007

 

 

 

 

 

 

 

FOCUS ON: U.S. FOREIGN POLICY

Robert Kłosowicz, The Peace Treaty of Ghent and the Hartford Convention

Wojciech Michnik, Bush’s Brand New Doctrine: Shaping the United States Foreign Policy After September 11, 2001

Katarzyna Trebus-Galiński, The Impact of the United Sates’ Foreign Policy on Judicial Decisions: The Application of the “Act of State Doctrine”

Magdalena Modrzejewska, Fighting against Terrorism? American Foreign Policy towards Sudan in the Last Decade

Krzysztof Legutko, U.S. Direct Investment Abroad (The Polish Paradigm)

 

HISTORY AND POLITICS

Piotr Kimla, Realism in the Reaction to Idealism. Aron’s Criticism of H. J. Morgenthau’s Standpoint

Paweł Laidler, The Attorney General of the United States. The History of the Office From the Very Beginning to 1870

Tomasz Płudowski, Television Political Advertising Research in the U.S.

Tomasz Karpiel, Sarbanes-Oxley Act

Michał Steckiw, Canada’s Approaches to the European Union: Perspectives of Further Canada–EU Trade Liberalization

Tomasz Soroka, The Image of Canada in Poland edited by Mirosława Buchholtz. A Book Review

 

CULTURE AND SOCIETY

Agnieszka Chochorowska-Maślanka, Barbara Ostafińska, Americanization of Social Life in Poland

Joanna Trzaska-Wieczorek, Total Quality Management Theory Versus Human Resources Management in the USA Public Administration

Anna G. Piotrowska, Charles Ives’s Aesthetic Views on Music

Katarzyna Hauzer, Communication Patterns in Joseph Heller’s Kissinger NovelAd Americam No. 4/2003
Publikacje
:: Administrator   
29-09-2007

 

 

 

 

 

 

FOCUS ON: US-CANADIAN RELATIONS

Jolanta Szymkowska-Bartyzel, How Do We Perceive It? Examining Polish Perceptions of Canadian Identity

Marcin Gabryś, American Key to Canada

Radosław Rybkowski, NAFTA and National Identity

Robert Kłosowicz, The Military Situation in the Canadian Provinces Before the Outbreak of the American-British War of 1812–1814

Anna Branach-Kallas, Invasion of Land, Erasure of Self: American Colonization in Some Canadian Novels

 

HISTORY AND POLITICS

Sylwia Klusek, Introduction to the Canadian Transformation of the Federal System

Sylwia Orzeł, American Policy Toward Turkey’s ‘Active Non-Belligerency’ During World War II

Łukasz Wordliczek, Struggling for Presidential Prerogatives in Foreign Policy: The Curtiss-Wright Case

Rafał Prostak, Charles Taylor’s Critique of Liberalism: Liberal Autonomy and Communitarian Heteronomy

 

CULTURE AND SOCIETY

Ewa Urbaniak-Rybicka, ‘A Stranger in the World’: The Quest for Identity in Carol Shield’s “The Stone Diaries”

Magdalena Tatarata, Peyote Visions and the Native American Church

Anna Bartnik, Gangs in the USA

Katarzyna Warcholik-Karpiel, Tomasz Karpiel, Directors’ and Officers’ Fiduciary Duties to the Corporation in the United States

Ostatnia aktualizacja ( 29-09-2007 )


Ad Americam No. 3/2002
Publikacje
:: Administrator   
29-09-2007

 

 

 

 

 

 

 

FOCUS ON: NATIVE AMERICA

Małgorzata Kodura, Indian Contributions in Agriculture

Robert Kłosowicz, The United States Indian Policy in the Years 1783-1812

Agnieszka Chochorowska-Maślanka, Chronicle of Self-Determination

Alicja Froń, The Evolution of Pan-Indian Activism

Marta Dębska, The Hopi Daily Life

Bartosz Hlebowicz, Let’s Become an Indian Tribe: Inventing the Past in the Modern Strategies of Ethnicity in the US

Anna Piotrowska, The Reception of Indian Music in the USA in the Early 20th Century

 

HISTORY AND POLITICS

Rafał Wordliczek, The Beginning of the Jewish Exodus from Russia to the United States of America in 1881

Tadeusz Paleczny, A Comparative Study of Emigration to the United States from Ireland and Poland

Sylwia Orzeł, The New Dimension of American-Turkish Relations at the Beginning of the 21st Century

Łukasz Kamieński, How Revolutionary is the Revolution in Military Affairs?

Piotr Pawlikowski, American Military Companies and the United States Foreign Policy

 

CULTURE AND SOCIETY

Agnieszka Dzięgiel, “The Right to be Left Alone”: The Development of the Concept of the Protection of Privacy in American Jurisdiction

Alicja K. Mól, Mediation as the Main Dispute Resolution Option

Joanna Mazur, Equal Employment Opportunities in American Legal System

Krzysztof Pniewski, The Apocalypse and the Perestroika in Tony Kushner’s “Angels in America”

Iwona Szydłowska, Good and Bad as Two Independent Forces on the Basis of “Light in August” by William Faulkner

Bianka Zarzycka, Shackles of the Past. American South and the Confederate FlagAd Americam No. 2/2001
Publikacje
:: Administrator   
29-09-2007

 

 

 

 

 

 

FOCUS ON: THE AMERICAN PRESIDENCY

Barbara Rudzińska, The Campaign in Presidential Election

Rafał Prostak, Presidential Prerogatives in the Field of Foreign Policy: The Constitutional Perspective

Rafał Pieprzyk, America in the First Place

Robert Kłosowicz, James Madison and American Political Factions’ Attitudes towards the War of 1812

 

HISTORY AND POLITICS

Rafał Prostak, Deontology and the Kantian Perspective of A Theory of Justice by John Rawls

Mariusz Sobuś, A Short History of Federal Taxation in America

Małgorzata Martynuska, The 18th Century Involvements of Iroquois Indians with British and French Colonists

 

CULTURE AND SOCIETY

Sabina Łyczakowska, Sylwia Ślifierz, Methods of Recruiting Employees in the USA

Sabina Leśniak, Formation of the American Environmental Law:  the Clean Air Act

Agnieszka Malska, Alexander Solzhenitsyn and his Vision of America Based on his Speech at Harvard University in 1978

Radosław Rybkowski, Entertainment or Enterprise? (Law and American Commercial Theatre)

Małgorzata E. Madej, The “Player” in the “Congress–Theater”Ad Americam No. 1/2000
Publikacje
:: Administrator   
29-09-2007

 

 

 

 

 

 

FOCUS ON: The Image of Women  in American Culture

Joanna Sas – Topolnicka, Early American Feminism

Barbara Rudzińska, The effect of the Feminist Movement on the Position of Woman in Contemporary American Society

Małgorzata E. Madej, The Image of  Woman in  American Gay Theatre

Jolanta Bartyzel,  Vamps, Straight Girls and Dumb Blonds: About Feminine Stereotypes in Hollywood Cinema

Anna Piotrowska, Soap Opera:  Something for Ladies

 

HISTORY AND POLITICS

Robert Kłosowicz, Amateurs or Professionals? History of the American Army, 1783–1812

Łukasz Wordliczek, Politics or Tyranny? Reaction to the Vietnam War in the United States

Rafał Prostak, Evolution of Rawl’s Conception of Justice in the Context of Sandelian Critique

Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Gender and Women Employment in Medical Professions in Canada at the Turn of the 19th and 20th Century

 

CULTURE AND SOCIETY

 Katarzyna Buczak–Sawczyńska,  Science vs. Religion and Logos vs. Pathos: The Rhetoric of Scopes “Monkey” Trial

Alicja Froń,  Polish Indianist Movement: Myth and Reality

Edyta Ziomek, The Role of Performance Art  in the Age of AIDS: Tim Miller’s “my queer body”

 

TALENTS?

Agnieszka Chochorowska, Poems

Ostatnia aktualizacja ( 29-09-2007 )


Pubilkacje pokonferencyjne
Publikacje
:: Administrator   
29-09-2007

Amerykańska demokracja w XXI wieku
Red. Andrzej Mania, Paweł Laidler

ISBN 978-83-233-2246-7, 2007, format B5, s. 318, oprawa miękka

Amerykańska demokracja w XXI wieku to książka będąca rezultatem ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej w grudniu 2005 roku przez Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikacja składa się z 29 artykułów dotyczących różnych aspektów amerykańskiej demokracji (politycznych, społecznych, prawnych, kulturowych). Zebrane teksty zostały wygłoszone podczas konferencji przez osoby pochodzące z różnych ośrodków amerykanistycznych w Polsce.

Place and Memory in Canada: Global Perspectives/Lieu et memoire au Canada: perspectives globales
Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek, Anna Reczyńska, Anna Śpiewak

Wydawnictwo: Polska Akademia Umiejętności
ISBN: 83-60183-11-2, rok: 2005,

W dniach 30 kwietnia - 3 maja odbyła się w Krakowie III Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, która równocześnie była III Międzynarodowym Kongresem Kanadianistów Europy Centralnej. Konferencja nosiła tytuł „Place and Memory in Canada: Global Perspectives/Lieu et memoire au Canada: perspectives globales”, a jej organizatorami były: Zakład Kanady Instytutu Studiów Regionalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich i Polska Akademia Umiejętności.

Autorzy referatów różnorodnie interpretowali tytułowe zagadnienie - pamięć i miejsce w Kanadzie - odnosząc je do wielu sfer kanadyjskiej rzeczywistości. Większość odczytów skupiała się na kanadyjskiej literaturze, nie tylko anglo- i francuskojęzycznej, ale także tzw. literaturze etnicznej, ukazując wielokulturowy charakter społeczeństwa kanadyjskiego i podkreślając ogromną rolę literatury jako czynnika, który z jednej strony przyczynia się do tworzenia wspólnego dziedzictwa kulturowego wszystkich Kanadyjczyków, z drugiej zaś strony pomaga zachować odmienność kulturową poszczególnych grup etnicznych. Duża część referatów poruszała współczesne problemy społeczne Kanady: sytuację mniejszości etnicznych, stosunek imigrantów do państwa i społeczeństwa kanadyjskiego, postrzeganie poszczególnych mniejszości etnicznych przez Kanadyjczyków. Kilka odczytów dotyczyło sytuacji Polonii kanadyjskiej, głównie powodów słabej integracji Kanadyjczyków polskiego pochodzenia z resztą społeczeństwa. Duża część referatów dotyczyła zagadnień politycznych i ustrojowych: miejsca Kanady na arenie międzynarodowej, kierunków kanadyjskiej polityki zagranicznej i wewnętrznej. Podkreślano różnice między kanadyjskim a amerykańskim sposobem uprawiania polityki, ukazywano i podważano stereotypy, przez pryzmat których spogląda się dziś na aktywność Kanady w polityce światowej.


 

Doświadczenie demokracji w Ameryce Łacińskiej

Marta Kania, Anna Kaganiec-Kamieńska

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN 978-83-233-2612-0, 2008, format B5, s. 278, oprawa miękka

Książka jest zbiorem artykułów, w których omówiono przemiany polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe, dokonujące się pod wpływem procesów demokratyzacji na terenie wielu krajów Ameryki Łacińskiej w drugiej połowie XX i w początkach XXI wieku. Problematyka ta stała się przedmiotem dyskusji podczas ogólnopolskiej konferencji „Doświadczenie demokracji w Ameryce Łacińskiej”, zorganizowanej przez Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2007 roku. Reprezentujący różne kierunki badań uczestnicy konferencji (socjolodzy, historycy, politolodzy, antropolodzy), zwrócili uwagę na wiele istotnych zagadnień związanych z trudnym „doświadczeniem demokracji” współczesnej Ameryki Łacińskiej, m.in. prawa człowieka, rozwój ruchów indiańskich, populizm czy nieliberalne demokracje latynoamerykańskie. Obserwacja przebiegu kampanii wyborczych prowadzonych na terenie wielu krajów Ameryki Łacińskiej w 2006 roku oraz pierwsze komentarze i próby podsumowania wyników roku wyborczego w takich krajach jak Gwatemala, Nikaragua czy Argentyna stały się doskonałym polem dla dyskusji na temat kondycji politycznej, gospodarczej i kulturowej społeczeństw latynoamerykańskich oraz okazją do postawienia ważnych pytań o szanse lub/i zagrożenia dla demokracji wielu państw kontynentu amerykańskiego.  

Ostatnia aktualizacja ( 06-11-2009 )


<< Start < Poprzednia 51 52 53 54 55 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 701 - 714 z 767
Pytania lub problemy dotyczące tej witryny sieci web powinny być kierowane do gabrys@uj.edu.pl.
Copyright © 2005-2007 IAiSP. Wszelkie prawa zastrzeżone.